Scenariusze lekcji

Opakowanie kartonowe i jego recykling

Rozwijanie świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów.