Mleko z klasą

Soki z Klasą
Pomidor

Krok po kroku - jak przystąpić do programu

Chcesz, aby Twoje dziecko piło mleko w szkole? Zgłoś jego klasę do programu "Mleko z klasą". Wystarczy kilka prostych kroków:
1
Zaproponuj program "MLEKO Z KLASĄ" wychowawcy klasy.
2
Skontaktuj się z nami, pisząc na adres:
MLEKOZKLASA@MLEKOZKLASA.PL w celu uzyskania szczegółowych informacji o wdrożeniu programu w placówce oświatowej, do której uczęszcza Twoje dziecko oraz w celu uzyskania kontaktu do dostawcy mleka w Twoim rejonie.
3
Zapoznaj się z dostępnymi możliwościami spożywania mleka przez dzieci w poszczególnych placówkach. Zadecyduj wraz z innymi rodzicami o tym, jakie mleko będą pić Wasze dzieci.
Ceny mleka dostarczanego do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Rodzaj szkoły/Rodzaj mleka Mleko białe 250 ml Mleko smakowe 250 ml
Przedszkole 0,46 zł 0,72 zł
Szkoła podstawowa (3 dni w tyg.) Bezpłatne 0,24 zł
Gimnazjum 0,46 zł 0,72 zł
Liceum 0,56 zł 0,82 zł
4
Pozostałe formalności leżą po stronie dostawcy mleka oraz dyrekcji placówki oświatowej tj. przedszkola, szkoły podstawowej,
gimnazjum lub liceum.
KOMPLET INFORMACJI O PROGRAMIE